Tội phạm gieo rắc cái chết trắng tung hoành tại Australia

11:00 05/09/2015

Theo dữ liệu thống kê của Cảnh sát Australia, hơn 50% số tội phạm ở Sydney được thử nghiệm dương tính với methamphetamine (ma túy đá) hoặc thừa nhận đã sử dụng loại ma túy này trong 48 giờ trước khi bị bắt. 

Ý kiến bạn đọc