Tây Phi:

Tội phạm tuyển trẻ em, ép đi ăn xin và cưỡng bức tình dục

09:14 28/03/2016

“Nơi đó được gọi là trường học. Nhưng thực tế không phải vậy. Đó là một nơi tra tấn, cưỡng bức trẻ em thì đúng hơn".

Ý kiến bạn đọc