Tội phạm vị thành niên ở Pháp

15:54 18/04/2013

Ở Pháp những "đứa trẻ vị thành niên đáng sợ" thường được gửi quản trong 800 cơ sở tư nhân với 22 ngàn nhân viên, trong khi nhà nước chỉ có 150 cơ sở với 6 ngàn quản giáo. Đa phần những "kẻ tội phạm" được tống vào các cơ sở công, còn các "thanh thiếu niên cần phải bị giám sát" lại thuộc về các cơ sở tư  nhân. Những trường hợp vô vọng khác được gửi đến các trung tâm chữa trị.

Ý kiến bạn đọc