Tổng kiểm tra để nâng cao ý thức người người tham gia giao thông

07:12 20/05/2020

Sau hoạt động ra quân tổng kiểm tra toàn quốc của Cảnh sát giao thông bước đầu đã tác động rõ rệt đến ý thức người tham gia giao thông...

Ý kiến bạn đọc