Tống tiền và cưỡng bức tình dục những nỗi đau bị che khuất ở El Salvador

11:32 26/04/2020

Nạn tống tiền ở El Salvador đe dọa cả nam giới và nữ giới, nhưng những người phụ nữ ở đây phải chịu đựng đau đớn hơn bởi với họ, ngoài những đe dọa phải cống nộp tiền bạc còn có những nguy cơ về cưỡng bức tình dục, một hình thức tra tấn tàn bạo xóa nhòa ranh giới giữa các hành động tống tiền, bắt giữ người trái phép làm nô lệ và buôn người.

Ý kiến bạn đọc