Triệt tiêu kế hoạch nội gián song phương “Hoàng Mai” và “Âm Thanh”

11:03 19/06/2017

Cùng với quá trình ổn định tình hình ở vùng mới giải phóng, lực lượng An ninh tỉnh Lâm Ðồng đã thu giữ hàng chục mét khối hồ sơ các loại khi địch bỏ chạy để lại, trong đó có nhiều hồ sơ mật báo viên, tập trung khai thác, phục vụ đánh địch trước mắt và lâu dài.

Ý kiến bạn đọc