Trung Quốc:

Siết chặt kỷ cương đối với lực lượng công an

14:14 30/05/2016

“Cần giáo dục toàn bộ lực lượng công an để ai cũng có ý thức tôn trọng luật pháp và thường xuyên nghiên cứu một cách nghiêm túc việc thực thi pháp luật để đảm bảo công bằng”.

Ý kiến bạn đọc