Tướng “biệt phái” sang Nhà Trắng

11:20 02/05/2017

Quần thần ngơ ngác trước quyết định như búa bổ của ông Tổng Trump: gạt phắt mấy quan văn quần chùng áo dài và nhấc vụt ông Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster lên hàng mưu sĩ trưởng.

Ý kiến bạn đọc