Tương lai nào cho căn cứ quân sự của Mỹ ở Tây Ban Nha?

07:45 27/07/2020

Căn cứ Hải quân Rota ở tỉnh Cadiz, miền Nam Tây Ban Nha, là 1 trong 20 căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Thành lập năm 1953, căn cứ hải quân Rota được hải quân Mỹ và Tây Ban Nha kiểm soát quản lý.

Ý kiến bạn đọc