Vấn đề nhập cư và bài toán chống tham nhũng trong nội bộ cảnh sát Nga

09:44 22/07/2017

Nhập cư không chỉ là vấn đề đau đầu với nước Nga mà cũng là bài toán khó giải trong cảnh sát Nga bởi chính vấn nạn tham nhũng trong lực lượng cảnh sát liên quan đến những vấn đề nhập cư…

Ý kiến bạn đọc