Việt kiều chết già trong tù Mỹ

09:57 03/01/2017

Tham Bui, 46 tuổi, đối mặt với chuyện chết già trong tù, khi đối mặt bản án từ 203 năm tù đến chung thân ở Mỹ, vì tội thuê người giết người tình.

Ý kiến bạn đọc