Vừa cưỡng hiếp, vừa la làng

08:15 28/07/2017

Kẻ phạm tội cưỡng hiếp lại đi kiện người khác, đó là trường hợp của Edward Brewer ở Sandusky (Mỹ).

Ý kiến bạn đọc