Xác định tuổi người chết từ đôi mắt

09:00 31/07/2015

Đôi mắt của con người được coi là "cửa sổ tâm hồn", nơi thu thập và ẩn chứa vô vàn thông tin đa dạng cho đời sống và khi con người chết đi, đôi mắt vẫn tiếp tục chứa đựng những thông tin có ý nghĩa to lớn, đặc biệt là đối với công tác kỹ thuật hình sự.

Ý kiến bạn đọc