Chiến tranh mạng “phủ sóng” toàn cầu

Ðã có những trận chiến (Kỳ 3)

15:38 03/10/2017

Trong thực tế, những cuộc chiến trên không gian mạng đã xảy ra, dù có thể chưa đến một tầm mức đủ để gọi là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, nguy cơ về những cuộc chiến tranh như vậy trong tương lai không hề thấp.

Ý kiến bạn đọc