ASEANAPOL và Europol Những đối tác quan trọng của Cảnh sát Việt Nam

09:00 21/02/2015

Cuộc họp chính thức đầu tiên của những người đứng đầu lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN được tổ chức tại Thủ đô Manila (Philippines) từ ngày 21/10 - 23/10/1981. Cuộc họp thống nhất thành lập Hiệp hội Cảnh sát các quốc gia Đông Nam Á và các hội nghị thường niên sẽ được tổ chức với tên gọi Hội nghị ASEANAPOL. Điều kiện để trở thành thành viên ASEANAPOL là quốc gia đó phải là thành viên ASEAN và đơn gia nhập phải được đệ trình để các thành viên xem xét tại kỳ họp gần nhất.

Ý kiến bạn đọc