Nhà máy sô cô la “Tháng Mười Đỏ” trong chiến tranh Vệ quốc

07:59 18/05/2020

Trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, nhiều xí nghiệp công nghiệp được đưa đi sơ tán đến khu vực an toàn, còn các doanh nghiệp phi quân sự được tái kết cấu dành cho mục đích quân sự, trong số đó có nhà máy sô cô la “Tháng Mười Đỏ”, nơi đã sản xuất hàng nghìn tấn lương khô, sô cô la để cung cấp cho những người lính ngoài mặt trận.

Ý kiến bạn đọc