"Đập đá" phá… tương lai

07:36 18/04/2016

Với hàm lượng ma túy cao, tác động mạnh tới hệ thần kinh, gây ảo giác, rối loạn hành vi…; ma túy "đá" đã và đang khiến tương lai của một bộ phận dân chơi là giới trẻ trở nên mịt mùng khi phải nhập viện tâm thần, có hành vi vi phạm pháp luật. Ma túy "đá" là gì? Nó có tác hại ra sao? PV Chuyên đề CSTC đã thâm nhập thực tế, tìm hiểu về vấn đề này.

Ý kiến bạn đọc