Datlai Latma từng được Chủ tịch Mao Trạch Đông xử sự như thế nào?

19:00 13/05/2015

Ngay sau khi Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách trắng "Sự lựa chọn lịch sử về con đường phát triển của Tây Tạng", dư luận đã có những phản ứng khác nhau. Bởi Sách trắng nêu rõ, thực chất của "con đường trung gian" là chia cắt Trung Quốc, đi ngược lại lợi ích căn bản của nhân dân Trung Quốc, trong đó có nhân dân các dân tộc Tây Tạng. 

Ý kiến bạn đọc