I - Checkit, công cụ hỗ trợ Cảnh sát phát hiện giấy tờ du lịch giả

09:00 25/12/2014

Trong những năm qua, cùng với xu thế toàn cầu hóa, việc đi lại từ quốc gia này tới quốc gia khác ngày càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cùng với đó các đối tượng tội phạm cũng tăng cường lợi dụng để hoạt động phạm tội, trong đó có việc sử dụng hộ chiếu và giấy tờ du lịch trộm cắp được. Do đó, yêu cầu về một công cụ hữu hiệu để phát hiện việc sử dụng bất hợp pháp các giấy tờ du lịch bị mất cắp là rất cần thiết trong công tác phòng, chống tội phạm toàn cầu.

Ý kiến bạn đọc