Mặt nạ

14:38 03/06/2016

Nhiều đêm nằm chỏng trơ chờ chồng đụng đến người mà Hạnh tủi thân khóc thầm. Không nhẽ đây là hạnh phúc ư? Nhiều tiền để làm gì nếu không có lấy hạnh phúc thật sự. Đã đến lúc không thể chịu đựng được nữa.

Ý kiến bạn đọc