Phát súng

16:47 22/05/2016

Khuẩy My làm vợ A Thắng đã sáu năm trời. Cả hai cùng tuổi 25, đi đâu cũng có nhau, cặp kè như đôi chim câu. Vậy mà đến phiên chợ huyện lần này A Thắng bảo vợ không được đi nữa. Gà, lợn, trâu bò phải có người ở nhà trông nom. Bố mẹ già rồi không còn sức đâu mà chăm cả lũ cháu nữa. Thôi mày ở nhà lo mọi việc. Tao bán đàn chó giống xong là về ngay thôi.

Ý kiến bạn đọc