Không có gì mà ầm ĩ cả

Trái tim mùa đông

07:44 16/12/2020

Chúng ta vừa được chứng kiến một trái tim “chạy trốn” nhanh chưa từng thấy. Y như ca từ “Trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu” (“Trái tim mùa đông”). Thưa rằng lần này Hà Nội có một trái tim... lông.

Ý kiến bạn đọc