Bác bảo vệ vỡ mộng

13:42 08/12/2017

Năm nay tôi chỉ ngoài 30, nhưng rất nhiều người gọi tôi bằng bác. Không phải vì tôi trông già trước tuổi, mà đơn giản vì tôi là bảo vệ của một cơ quan nhà nước khá to.

Ý kiến bạn đọc