Không có gì mà ầm ĩ cả

Bạn đã biết bơi chưa?

08:28 20/10/2016

Đây không phải lần đầu tiên đập thủy điện xả lũ bất ngờ khiến dân bị thiệt hại nặng nề. Nhưng lạ thay, suốt nhiều năm mà sợi dây kinh nghiệm vẫn dài ra chưa lúc nào rút hết. Chủ tịch UBND Hà Tĩnh đã ngay lập tức đến vùng ngập nặng và khẳng định: Việc xả đập Hố Hô khiến nước lên nhanh, người dân trở tay không kịp. 

Ý kiến bạn đọc