Bản quyền ý tưởng

10:51 14/02/2018

Mồng một Tết, đang đếm lại số tiền làm được ở ký túc xá thì có một ông anh khóa trên đến chơi, tay này mới tốt nghiệp xong đang thất nghiệp.

Ý kiến bạn đọc