Bao giờ mới có văn minh vỉa hè?

10:18 02/07/2015

Đầu giờ sáng, điện thoại có tin nhắn, kiểm tra thì đó là link của một anh bạn gửi kèm dòng chữ: Xin nhà báo cho một lời bình. Vào link thì đó là tin Hà Nội cho làm thí điểm 39 tuyến phố thuộc 4 quận cũ, mỗi tuần được rửa hè một lần, bắt đầu từ ngày 1/7.

Ý kiến bạn đọc