Không có gì mà ầm ĩ cả

Bia miệng

07:19 01/10/2020

Với tinh thần "không có vùng cấm" thì việc "củi" vào lò đã thành quen. Nhân quả báo ứng, lưới trời lồng lộng…

Ý kiến bạn đọc