Không có gì mà ầm ĩ cả

Biết nhận lỗi là một sức mạnh

09:18 25/08/2016

Cách đây ít hôm, cư dân xôn xao thấy ảnh đoàn xe công đi dọc phố Hội An, nơi mà từ lâu đã là phố không động cơ, chỉ đi bộ và xe đạp mới được vào. Sau mới biết là đoàn xe của Thủ tướng đi thăm phố Hội. Người dân thắc mắc về những quy định đặt ra ai cũng theo nhưng tại sao xe công lại hưởng đặc quyền.

Ý kiến bạn đọc