Bò sắp vào Sách đỏ

14:51 15/05/2018

Tại một làng quê nọ có một bác nông dân sống cô độc. Trong nhà bác nuôi 4 con vật làm bầu bạn. Con vật thứ nhất là bò, giúp bác nông dân cày kéo mỗi ngày. Con vật thứ hai là chó, giúp bác bảo vệ nhà cửa. Con vật thứ ba là mèo, giúp bác bảo vệ kho nông sản. Con vật còn lại là gà trống, giúp bác biết khi nào trời sáng để kịp ra đồng.

Ý kiến bạn đọc