COVID-19 làm lộ rõ bất bình đẳng xã hội ở châu Âu

09:58 30/04/2020

Chiến lược phòng chống dịch COVID-19, trong đó có biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, lại đào sâu thêm tình trạng bất bình đẳng trên toàn thế giới.

Ý kiến bạn đọc