Không có gì mà ầm ĩ cả

Cái bút nặng hơn cái cuốc

08:12 05/05/2016

Xin kể lại một câu chuyện sưu tầm. Giáp đi chơi xa, nhờ Ất tới trông nom nhà cho mấy hôm. Nhà Giáp có 2 con vật cưng cần cho ăn là một con chó ngao to bằng con bê, nước dãi nhểu ra dưới hai hàng nanh nhọn hoắt tên là Dao Phay. Con kia là con vẹt sặc sỡ tên là Gia Sư.

Ý kiến bạn đọc