Không có gì mà ầm ĩ cả

Cần có “thẻ đỏ” cho phát ngôn

14:01 24/05/2018

Công cuộc đổi mới không chỉ cho thấy ở việc làm mà cả lời nói cũng cần chuẩn mực văn minh. Gần đây, các ngành luôn có những phương châm được cô đúc thành những cụm từ dễ nhớ.

Ý kiến bạn đọc