Cảnh sát Đức bảo vệ lễ hội bia Oktoberfest

13:21 24/09/2017

Để đảm bảo an ninh cho khoảng 7 triệu người đến dự lễ hội bia Oktoberfest lần thứ 184 (từ 16-9 đến 3-10), ở thành phố Munich, bang Bayern, cảnh sát Đức đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Và đây là năm thứ 2 liên tiếp, các biện pháp tăng cường an ninh được tiến hành nhằm tránh mọi nguy cơ xảy ra tại lễ hội nổi tiếng thế giới này.

Ý kiến bạn đọc