Trung quốc:

Cảnh sát khiếm thị vẫn bảo vệ thị trấn xuất sắc

12:24 07/06/2016

Cuộc sống còn nhiều bon chen, nhưng những việc làm của hai cảnh sát có trách nhiệm và giàu lòng vị tha dưới đây đã nhen lên những ngọn lửa nhân ái trong xã hội.

Ý kiến bạn đọc