Không có gì mà ầm ĩ cả

Chả giấu gì bác

14:42 22/02/2017

Đừng để những người hảo tâm trở nên lạnh lùng vì mất niềm tin. Đừng để những người tốt không dám làm việc thiện. Đừng để người tốt sẵn sàng nói dối để mong an lành. Cuộc sống không có gì vội. Chúng ta cần sự chân thực đứng đầu mọi thứ.

Ý kiến bạn đọc