Không có gì mà ầm ĩ cả

Chia tay phí

17:17 18/06/2019

Một ngài dân biểu đề xuất "ý kiến nóng" là "phí chia tay". Ý ngài là người được xuất cảnh phải có trách nhiệm nộp phí chia tay.

Ý kiến bạn đọc