Chim bắt cô trói cột

14:56 12/05/2020

"Bắt cô trói cột" là tên chim được dân gian gọi theo tiếng kêu của nó. Rừng quê tôi biến mất lại đang trở về để có chốn có nơi cho chim trở về. "Bắt cô trói cột" giúp tôi hiểu một lẽ đời, khi tôi đã đi sắp hết một vòng đời của mình.

Ý kiến bạn đọc