Không có gì mà ầm ĩ cả

Chuyện ầm ĩ xóm làng

04:05 25/03/2020

Không cần phải thuyết phục thì ai cũng có thể tin chuyện tiếng ồn xảy khắp mọi nơi và tất nhiên mọi người sẽ không có ai tin tuyệt đối vào một lời góp ý có thể thay đổi hàng xóm.

Ý kiến bạn đọc