Chuyện "cơm", chuyện "phở" thời nay...

15:43 02/06/2020

Đã từ khá lâu ở ta lưu truyền một câu ca dao mới: "Sáng đèo cơm đi ăn phở/ trưa đón phở đi ăn cơm/ tối đến hết phiên/ cơm về nhà cơm phở về nhà phở!".

Ý kiến bạn đọc