Chuyện của những người trở về từ bãi vàng

20:25 19/07/2020

Đời phu vàng, chứng kiến cảnh thương tật, chết chóc riết rồi cũng trở nên chai sạn. Mỗi ngày, những phu vàng từ khắp nơi vẫn đổ về rừng sâu núi thẳm. Dù nơi ấy đã lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe và cả thân xác của họ.

Ý kiến bạn đọc