Không có gì mà ầm ĩ cả

Chuyện đi, chuyện đứng

16:39 18/01/2018

Quan sát một số nước láng giềng như Malaysia đi rất nghiêm chỉnh nhưng vẫn tắc. Chắc chắn ở đó tài nguyên đường đã bị sử dụng hết. Vậy thật may. Ở ta tài nguyên đường còn rộng rãi? Tắc là do não.

Ý kiến bạn đọc