Chuyến đi cuối năm

10:41 31/01/2019

Hôm đó, khi đã bước vào quý cuối cùng của năm. Hôm đó, điện thoại báo tin nhắn, vào khoảng thời gian đó, và vào ngày đó, thì chắc chắn không sai vào đâu được, tôi nhận được số tiền lương hàng tháng của công ty chuyển vào tài khoản. Tôi mở tin nhắn ra xem lại tổng số dư, rồi nhẩm tính. Có lẽ, đã đến lúc cần đầu tư một số tiền vào… việc đặt vé máy bay để về Tết rồi!

Ý kiến bạn đọc