Chuyện "giấc mơ… 4 bánh"

15:19 06/09/2017

Giấc mơ ô-tô của giới bình dân có vẻ đã có hy vọng. Với lộ trình hạn chế và loại bỏ hoàn toàn xe máy vào năm 2030 thì ô-tô chắc chắn sẽ chiếm vai trò quan trọng.

Ý kiến bạn đọc