Chuyện ở Ma Coong

14:13 07/09/2020

Bản T sát biên giới Việt - Lào. Đinh Lúi được một người họ hàng rủ sang Lào làm thuê. Từ bản T, Đinh Lúi đi xe thồ mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến chỗ làm. Đó là một nơi chuyên khai thác và chế biến gỗ. Đinh Lúi mới vào, chỉ được giao bốc xếp chỗ gỗ rẻo được xẻ từ phiến ra. Việc khá đơn giản nhưng rất mệt, nhất là không cẩn thận, sẽ lãnh khá nhiều thương tích từ những rẻo gỗ sắc nhọn hoặc dăm gỗ xóc vào tay.

Ý kiến bạn đọc