Chuyện về người con gái còn sót lại của Nguyễn Trãi

13:30 20/10/2016

Là một trong số 7 bà vợ của vua Lê Thánh Tông được chính sử chép là con của Thái úy Nguyễn Đức Trung, song dân gian vẫn lưu truyền rằng, bà hoàng Trường Lạc mới là con gái của Nguyễn Trãi. Và nay, Theo sách“Tang thương ngẫu lục” tiết lộ, khoảng đầu niên hiệu Thái Hòa, Nguyễn Trãi phải tội, người con gái này bị bắt vào quan, sung vào hàng nữ nhạc.

Ý kiến bạn đọc