Có một nơi hàng hóa đều bán giá 2.000 đồng

08:16 25/05/2016

Đó là chuỗi gian hàng đặc biệt do một nhóm người trẻ thành lập từ cuối năm 2015.

Ý kiến bạn đọc