Không có gì mà ầm ĩ cả

Coi chừng "lính dù" thành phỉ

16:50 17/01/2020

Vì sao gọi là "đầu trộm đuôi cướp". Thoạt tiên là trộm, bị lộ thì chống cự và cướp. Có một loại trộm đất gọi là lực lượng "nhảy dù". Hãy thử nhìn quanh nhà mình, khu tập thể, ngõ, phố kiểm kê xem láng giềng có bao nhiêu "lính dù".

Ý kiến bạn đọc