Không có gì mà ầm ĩ cả

"Cơm" - "phở" truyện

07:47 24/09/2020

Bồ bịch có bao nhiêu cách gọi? Trong bài hát chế: "Ai trên đời từng có bồ. Bồ được gọi là cưng. Vợ thì sống công khai, cưng thì sống bí mật. Cưng được chiều hơn vợ. Vợ được một thì cưng được hai…". Quan hệ này cũng gọi là quan hệ "cơm - phở".

Ý kiến bạn đọc