Không có gì mà ầm ĩ cả:

Con kiến và củ khoai

09:15 16/03/2016

Xưa nay, mặc nhiên, củ khoai được thoải mái sử dụng phim từ các kho tư liệu của đồng nghiệp. Chẳng có con kiến nào thắc mắc. Chẳng riêng củ khoai truyền hình mà các củ khoai hãng phim cũng chẳng để ý con kiến buồn hay vui, cười hay khóc. Phận con ong cái kiến thì im đi. Thắc mắc gì.

Ý kiến bạn đọc