Không có gì mà ầm ĩ cả

Con vỏi con voi

08:03 30/12/2015

Thói quen xếp hàng thời bao cấp đã bị quên mất khi đất nước mở cửa. Thời bao cấp, ai chen ngang sẽ thấy mình rất chướng nhưng ngày nay thì người theo trật tự trở thành thiểu số. Việc tiêm vaccin ở Hà Nội vừa qua đã khiến cho hàng nghìn phụ huynh chen nhau, thậm chí ngất xỉu nhưng ý chí kiên cường bám trụ thì không gì lay chuyển nổi. Tình thương con đã khiến họ có một ý chí thép và nỗ lực ngang tắt để tìm kiếm vận may cho con mình. 

Ý kiến bạn đọc